review : Amigurumi GAKKEN MOOK

posted on 06 Mar 2008 13:49 by heartsweetshop

review : Amigurumi GAKKEN MOOK Sachiyo*Fukao

เล่มนี้มีทั้งตุ๊กตาถักโคร์เชต์ และนิตติ้งนะคะ แต่ละตัวน่ารักๆ ทั้งนั้นเลย

เล่มนี้เพิ่งออกใหม่ในช่วงต้นปี 2008 นี้เองจ้า 

เริ่มด้วยหน้าปกนะคะ

 

 

 

 

 

สนใจสั่งซื้อก็ www.heartsweetshop.com นะคะ

edit @ 6 Mar 2008 14:07:36 by heartsweetshop

Comment

Comment:

Tweet