พระคาถาบูชา ร.5

posted on 27 Oct 2008 01:24 by heartsweetshop in cute

พระคาถาบูชา ร.5

จุดธูป ๙ ดอก ตั้งนะโม 3 จบ
พระสยามินทะโว วะโรอิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง
สหัสกายัง วะรังพุทโธ นะโมพุทธายะ
ศิริประสุประดินาถ

          สมัยนี้เป็นกาลียุค ณ ศิริประสุประดินาภในโบสถ์ หลวงพ่อเมื่อได้เห็นงูตัวนั้นก็เกิดอาการกลัว หลังจากนั้นงูนั้นก็กลายเป็นมนุษย์ในรูปของพราหมณ์ แล้วพูดกับหลวงพ่อว่า "เจ้าไม่ต้องกลัวและตกใจ เจ้าจงฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือพระยานาคราช และได้มาจุติ ณ วัดแห่งนี้เพื่อบำบัดปัดเป่าความชั้วร้ายและคนทำปาบ คนทำกรรมไว้มากจะได้พินาศตายไปจากโลกนี้ และเจ้าจงประกาศให้คนได้รู้กันทั้วว่า ผู้ใดนำเรื่องของข้าพเจ้าไปพิมพ์แจก ๑,000 ใบภายใน ๑๕ -๓0 วัน มันผู้นั้นจะมีโชคลาภ มีความสูข ความเจริญ คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการ และผูใดได้อ่าน อย่าคิดว่าเป็นการหลอกลวงหรือไม่เชื่อ และผู้ใดคิดจะพิมพ์แจกอย่าผลัดวันประกันพรุ่ง (หรือเก็บไว้สวดมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนและครวบครัว)" จากวันนั้นหลวงพ่อองค์นั้นก็ได้พิมพ์แจก ๑,000 ใบ เขาก็ใด้เงินทองที่ผู้คนหยิบยืมเขาไปคืนมา อีกรายหนึ่งก็พิมพ์แจก ๕00 ใบ รายนี้เขาเป็นชาวนา วันหนึ่งเขาไปไถนา เขาได้พบไหใบหนึ่งมีทองเต็มไปหมด ส่วนอีกรายหนึ่งก็พิมพ์แจก ๑00 ใบ เขาถูกล็อตเตอรี่ ๑ ล้านบาท อีกรายหนึ่งเป็นคนถีบสามล้อก็พิมพ์แจก ๖๕0 ใบ เขาก็ได้แจกันเป็นทอง อีกรายหนึ่งเป็นคนตกงานไปคนตกงานไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีไครรับ พอเขาพิมพ์แจก ๓-๔ วัน เขาได้งานทำ เป็นงานที่ดี และอีกรายได้อ่านได้รู้แล้วไม่เชื่อฉีกทิ้ง หลังจากนั้น ๑-๒ วันลูกชายเขาก็ตาย อีกรายได้รู้ได้อ่านแล้วคิดจะพิมพ์แจกและผลัดวันประกันพรุ่งจนเลยเวลากำหนด ผู้นั้นเป็นพ่อค้าทำการค้าก็ขาดทุนและพ่อเขาก็ตายจากไปด้วย และอีกรายหนึ่งได้พิมพ์แจก ๑,000 ใบไม่กี่วันเขาก็มีเงินทองแบบไม่น่าเชื่อ อยู่ๆก็มีเงินทองขึ้นมาเอง เหตุการที่เกิดขึ้นในโบสถ์วัดศิริประสุประดินาถต้องคิดด้วยความสัตย์ และศรัทธาและเชื่อถือจะเป็นผลดีกับตัวเอง

คาถาบูชาท้าวหิรัญพณาศูนย์
ระภินนะ ภูมาสิ ภะสติ นิรัณตะรัง ลาภะสุขัง ภะวันตุเม

คาถาบูชาดวงประจำวันเกิดทั้ง ๗ วัน

๑. เกิดวันอาทิตย์ อะวิชสุนุสสานุต ติ
(นารายณ์แปลงรูป เมตตา สวด ๑๒ จบ)
๒. เกิดวันจันทร์ อิระชากะตะระสา
(กระทู้เจ็ดแบก คงกพัน สวด ๑๕ จบ)
๓. เกิดวันอังคาร ติหังจะโตโรถินัง
(ฝนเสน่หา เมตตา สวด ๕ จบ)
๔. เกิดวันพุธกลางวัน ปิสัม ระโลปุสิตพุท
(นารายณ์เลื่อนสมุทร สวด ๑๗ จบ)
๕. เกิดวันพุธกลางคืน คะ พุท ปัน ทุ ธัมวะคะ
(นารายณ์พลิกแผ่นดิน สวด ๑๗ จบ)
๖. เกิดวันพฤหัสบดี ภะ สัม สัมวิ สะ เท ภะ
(นารายณ์ตรึงไตรภพ สวด ๑๙ จบ)
๗. เกิดวันศุกร์ วาโธ โนอะมะ มะ
(พระพุทธเจ้ากวาดหิมพานต์ เมตตา สวด ๒๑ จบ)
๘. เกิดวันเสาร์ โส มา นะ กะ ริ ถา โธ
(นารายณ์ตกจักร ถอนคุณไสย สวด ๑0 จบ)

จงทำบุญทำทานบ่อยๆ สวดมนต์ไม่ไห้ขาด แล้วเจริญสมาธิด้วยการพิจารณาลมหายใจเข้าออก อย่าได้ขาดเลย จะเจริญรุ่งรืองแล

เพราะจิตจะสงบ คิดทำอย่างมีสติ

อานุโมทนาสาธุ

อ้างอิงจาก http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=kn0225&month=06-2007&date=04&group=7&gblog=1

 

Comment

Comment:

Tweet

open-mounthed smile open-mounthed smile Hot! Hot!

#1 By เซงครับ on 2008-10-27 01:57